Výzkum

Výzkumná činnost katedry rekreologie je orientována na aktivní životní styl, rekreaci a volný čas se zaměřením na manažersko – ekonomické aspekty, cestovní ruch, zážitkovou pedagogiku a výchovu v přírodě a podporu pohybové aktivity a zdraví. Katedra rekreologie každoročně pořádá řadu odborných konferencí, seminářů či workshopů v této oblasti, její pracovníci aktivně spolupracují s řadou významných institucí veřejného i soukromého sektoru, zástupci krajů, regionů, jednotlivých obcí, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Členové KRL dále aktivně pracují a jsou členy odborných společností, komisí či výborů. Katedra je úspěšná také ve svých rozvojových aktivitách, které vyvíjela v rámci projektů Evropských strukturálních fondů: Inovace předmětů v oblasti výzvových sportů v rámci studijního oboru Rekreologie, Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity či Inovace oboru Rekreologie v souladu s požadavky trhu práce.

Významným prvkem výzkumné činnosti je také smluvní výzkum s komerčními subjekty. Katedra rekreologie v současnosti spolupracuje s několika místními firmami, kterým zajišťuje nastavení firemních benefitů v oblasti pohybové rekreace a provádí vyhodnocení zdravotních dopadů zaměstnanců.