Projekty

Probíhající projekty

  • Modely tělesně zakotvené zkušenosti v teoretických základech zážitkové pedagogiky a její kinantropologických souvislostí; GAČR; GA16-19311S

Dokončené projekty

  • Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji (2014 – 2015) ESF; CZ.1.07/1.1.00/53.0020
  • Projekt EGS - Uplatnitelnost Absolventů studijních oborů FTK na Trhu Práce (2013 – 2015); 539680-LLP-1-UK-ERASMUS-EQR
  • Příprava akreditace studijního oboru Rekreologie na Fakultě tělesné kultury (2015); FRUP_2015_023
  • Trendy ve vývoji nadváhy a obezity, pohybové aktivity a sedavého chování u českých školáků: HBSC studie v rozmezí let 2002-2014 (2014 – 2016); GAČR; GA14-02804S; CEP14-GA0-GA-R/02:3
  • Posílení odborného potenciálu výzkumných týmů v oblasti podpory pohybové aktivity na Univerzitě Palackého (2012 – 2015); ESF; CZ.1.07/2.3.00/20.0171
  • Podpora českého výzkumného týmu v rámci HBSC research network (2014 – 2016); GAČR; INGO II (LG14043)
  • Podpora českých zástupců v řídících strukturách HBSC research network (2014 – 2016); GAČR; INGO II (LG14042)
  • Multidiskursivní analýza chůze ve filosofické a sociokulturní kinantropologii (2015 – 2016); IGA; IGA_FTK_2015_004