Vyberte si rekreologii. A začněte tvořit (svou) budoucnost

Nabídka vysokoškolského vzdělávání je široká. Jenom Univerzita Palackého v Olomouci nabízí stovky studijních příležitostí.

Tak proč si mezi tou spoustou programů vybrat zrovna rekreologii?

Odpověď je jednoduchá…
Protože vás dokonale připraví na povolání budoucnosti.
Protože právě tenhle studijní program vás naučí, jak pracovat s lidmi.
Nejrůznějšího věku.
V nejrůznějších situacích.
Kvalitně a odpovědně.

Pomůže vám porozumět lidskému tělu. Vnímat zdraví, volný čas a aktivní životní styl v nejrůznějších perspektivách.
Nabídne pevné základy pedagogiky a taky ochutnávku snad všech myslitelných pohybových a sportovních aktivit.

Ne proto, abyste se stali profesionálními sportovci.

Ale proto, abyste uměli pohyb, sport a hru využít ve své budoucí praxi.

Rekreologie se s vámi vydá do světa ekonomiky, projektového managementu nebo marketingu. Ale pořád vás bude držet na dosah (výchovy v) přírodě, cestovnímu ruchu, podpoře zdraví či městskému plánování.

Mohli jsme natočit video o tom, jak to vidí ti, co program vedou. Ale pak jsme si řekli, že ne. Že vám chceme ukázat, co si o něm myslí ti nejdůležitější. Studenti.

Celé je to o vás.

Vyberte si odbornou dráhu, která je blízká vašemu nastavení a přístupu k životu.
Pokud k vašim hlavním hodnotám patří svoboda a aktivita.
Pokud chcete umět pracovat s výsledky nejnovějších výzkumů.
Pokud nehledáte jen studium, na jehož konci vás čeká vysokoškolský titul a nic víc.
Ale toužíte po opravdové životní výzvě, která vás posune dál po odborné, ale také osobnostní stránce.
Pak už nehledejte.
Právě jste našli.
Pojďte měnit svět.

Podat přihlášku


Zní to zajímavě, ale pořád ještě nevíte, co přesně vás při studiu čeká?
Zajímají vás konkrétní možnosti budoucího uplatnění?
Anebo byste rádi studovali, ale přitom už zároveň budovali svou pracovní kariéru? Nebo se doma staráte o malé dítě a denně do školy chodit nemůžete?
Na všechny vaše otázky máme odpovědi…


Jak můžu rekreologii studovat?

Prezenčně

Do školy chodíte ve všední dny podle svého rozvrhu, podobně jako na střední škole. Rozvrh si ale sestavujete sami a musíte si pohlídat, abyste během roku stihli získat dostatek kreditů – to jsou body, které dostanete za úspěšné ukončení předmětu. Čím důležitější předmět, tím více kreditů.

Kombinovaně

Ideální volba k práci, při rodičovské „dovolené“ nebo jako další studium. Do školy chodíte méně a většinou jde o pátky a soboty, jednou za čas. Svoje učitele potkáte během tzv. tutoriálů – koncentrovaných výukových bloků. A pak už je to hlavně samostudium ve vaší režii a ve velké míře online.

 

Bakalářské studium
(titul Bc.)
3 roky
Navazující magisterské studium
(titul Mgr.)
2 roky
Doktorské studium
(titul Ph.D.)
4 roky

Jaké je bakalářské studium?

Rekreologie-pedagogika volného času

Jaké je studium? Rozmanité. Atraktivní. Bohaté na informace a data.

A plné příležitostí.

Připravuje totiž specialisty pro oblast volnočasových aktivit. Tedy sféru se stále rostoucím podílem na národní ekonomice.

Abyste dovedli kvalifikovaně pracovat s lidmi, projdete během tří let rozličnou, a přitom komplexní přípravou: osvojíte si základy pedagogiky, seznámíte se s oblastí zdraví a aktivního životního stylu a absolvujete kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti. K vaší „povinné výbavě“ budou patřit sportovní a pohybové dovednosti a široká škála znalostí od fyziologie až po společenské vědy. Zdokonalíte se také v komunikačních dovednostech a získáte praktický vhled do principů a metod vedení akcí.

Že jste vždycky snili o studiu na zahraniční univerzitě?

Mysleli jsme si to.
Proto vás maximálně podpoříme v tom, abyste část studia absolvovali na některé z partnerských univerzit napříč Evropou, případně v zámoří či v Asii.

Studium bakalářské rekreologie, to je:

 • teoretická výuka na nejlépe hodnocené sportovní fakultě v Česku
 • špičkové zázemí pro studium i výzkum v aplikačním centru BALUO
 • kurzy v přírodě: od horolezectví po golf
 • praxe ve firmách a organizacích: od lázní po lyžařské školy
 • licence dle profilu studenta: od fitness po snowboarding

Pár předmětů, které si budete moct zapsat:

 • Životní styl a zdraví
 • Zážitková pedagogika
 • Metodika vedení akcí
 • Programové prostředky
 • Teorie rekreace a bezpečnostní aspekty
 • Cestovní ruch
 • Sport a projektové řízení
 • Psychologie sportu
 • Anatomie a fyziologie
 • První pomoc
 • Ekonomie a manažerská ekonomika
 • Komunikační dovednosti

Kurzy, mezi kterými si vyberete

 • Fitness
 • Kanoistika
 • Horolezectví
 • Pobyt v zimní přírodě - lyžování a snowboarding
 • Rafting
 • Golf
 • Windsurfing

Jděte za úspěchem. S licencí

Během studia vás provedeme řadou aktivit. Některé z nich vás osloví tak, že se stanou součástí vaší profesní specializace. Prvním krokem na téhle cestě může být oficiální licence v těchto oblastech:

 • lyžování
 • snowboarding
 • horolezectví
 • vodní turistika
 • fitness
 • první pomoc

Rekreolog-absolvent

Je kvalifikovaným odborníkem pro práci s lidmi v oblasti volnočasových aktivit a zdravého životního stylu. Při vytváření a vedení široké škály programů dokáže kreativně pracovat s věkově i sociálně rozmanitými skupinami klientů. Jako absolvent budete ceněným terčem pracovních nabídek volnočasových a sportovních center, cestovních agentur a kanceláří, sportovních svazů a klubů nebo veřejných organizací a úřadů. Bakalářský titul vás opravňuje vykonávat regulovanou profesi "pedagog volného času".

Vydejte se na profesní dráhu jako:

 • pedagogičtí a řídící pracovníci ve volnočasových centrech pro děti i dospělé (DDM, kluby, oddíly, kroužky...)
 • specialisté ve fitness centrech a pohybových studiích
 • odborníci ve státní správě a samosprávě v sekci sportu, cestovního ruchu nebo kultury
 • vedoucí pohybových programů pro klienty v oblasti lázeňství
 • manažeři zážitkových programů v cestovních kancelářích
 • specializovaní poradci v oblasti výživy a podpory zdraví

Co se musí stát, než vás vezmeme?

Musíte dokončit střední školu a mít maturitu.
Pošlete nám potvrzení od tělovýchovného nebo sportovního lékaře o tom, že můžete studovat program v oblasti tělesné výchovy a sportu.
Napíšete a pošlete nám strukturovaný životopis.
Pokud jste úspěšný sportovec, může vám pomoct, když doložíte své sportovní výsledky a úspěchy na úrovni státní reprezentace. Potvrdit by vám je měl příslušným sportovní svaz. Ale jenom o tom to není. Vážně ne…

Podat přihlášku

Co získám navíc v magisterském navazujícím studiu?

Rekreologie

Co získáte? Další dva roky studia a práce na sobě. Čas, kdy se vše praktické a užitečné, co jste nasbírali během bakalářského programu, může přetvořit v reálný projekt.
Podnikatelský záměr.

Novou realitu.

Studijní program Rekreologie totiž připravuje manažery volného času. Stane se z vás profesionál aspirující na vedoucí pozice. Dostanete všechnu výbavu nutnou k založení firmy, organizace nebo klubu v oblasti volného času, zdravého a aktivního životního stylu a sportu. Ke klíčovým kompetencím bakaláře-pedagoga volného času připojíte především manažerskou vrstvu a hlubší odborné a výzkumné pozadí. Svou přípravu na povolání budete rozvíjet ve čtyřech zaměřeních:

 • Ekonomika a management volného času
 • Výchova v přírodě
 • Životní styl a zdraví
 • Aktivní formy cestovního ruchu

Některé předměty magisterského kurikula:

 • české a zahraniční systémy výchovy v přírodě
 • rekreace, volný čas a komunální politika
 • životní styl a zdraví
 • environmentální aspekty a monitoring pohybové aktivity
 • aktuální trendy v cestovním ruchu
 • vysokohorská turistika/skialpinismus
 • bezpečnost a řízení rizika
 • lázeňství a wellness
 • jezdectví a agroturistika
 • ekonomie
 • management
 • preskripce pohybové aktivity
 • biomedicínské aspekty rekreace

Rekreolog-absolvent

Jako absolvent magisterského stupně studia rozumíte strategickému řízení a dokážete řešit komplexní problémy v oblasti průmyslu volného času, zdravého životního stylu a cestovního ruchu. Díky odbornému zázemí nejlépe hodnocené sportovní fakulty standardně pracujete s nejnovějšími poznatky, daty a aktuálními trendy.

A dokážete vše přenést do vlastní praxe.

V komerční a veřejné sféře.

Proto pro vás není problém se uplatnit jako manažer rekreačních programů a vedoucí projektů zaměřených na podporu pohybové aktivity, na prevenci civilizačních onemocnění a na pozitivní změnu životního stylu. Váš profesní zájem můžete směřovat také do oblasti výchovy v přírodě, zážitkové pedagogiky a rozvoje osobnosti.

Vydejte se na profesní dráhu jako:

 • manažer rekreačního centra, centra volného času, sportovního klubu, ale také v do oblasti kulturních a kreativních průmyslů
 • podnikatel v oblasti volného času, zdravého a aktivního životního stylu a cestovního ruchu
 • specialista na řízení projektů pro volný čas, zdravý životní styl a cestovní ruch ve veřejné a státní správě (ministerstva, krajské úřady či magistráty).
 • odborný poradce, konzultanti či výzkumník ve všech výše uvedených oblastech

Co musíte splnit, abychom vás vzali?

Musíte mít bakalářské vzdělání ve studijním programu Rekreologie-pedagogika volného času nebo v programu obsahově podobném.
V řízeném pohovoru nás přesvědčte, že máte dostatečné studijní předpoklady. Že přemýšlíte o tom, jak dále využít svou bakalářskou práci. Představte nám svou profesní orientaci a zájmy.

Podat přihlášku

Studovat a žít v Olomouci?

No a kde jinde? Takovou koncentraci vysokoškolských studentů nikde jinde u nás nenajdete. Přátelské. Rodinné. Moderní. Historické. Okouzlující… město s překrásným historickým jádrem vytvoří kulisy vaší klíčové životní etapy. Pohodlně se sem dostanete ze všech koutů republiky i ze Slovenska. V ulicích tu potkáte studenty z více než sto zemí a zároveň budete mít pocit, že jste pořád doma.
Naše město.
Naše univerzita.
Náš svět.
A vaše budoucnost.

Zajímají vás další studijní příležitosti v na Univerzitě Palackého?
Podívejte se na náš web univerzitnimesto.cz.


Co znamená „rekreologie“?

Slovo rekreologie vychází z latinského „creare“ – tvořit. Předpona „re“ pak tomuto tvoření propůjčuje vratný charakter, předpokládá opakování. Rekreace je tedy novou kreací, novým tvořením, znovutvořením. Vybízí k aktivitě, ke kultivaci tvořivých sil člověka. Má velký vliv na intelektuální, tělesný i sociální rozvoj osobnosti. Přitom musí naplňovat představy a uspokojovat potřeby těch, jimž je rekreace určena.

Instagram
Facebook
YouTube

Katedra rekreologie
Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117
771 11 Olomouc
+420 603 338 837

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)