Bakalářské studium

Proč

... studovat rekreologii v Olomouci?

Budete studovat moderní a perspektivní obor, jehož význam stále stoupá a absolventi jsou žádanými odborníky na trhu práce. Studijní obor Rekreologie připravuje studenty pro uplatnění v oblasti volnočasových a rekreačních aktivit a neobvyklou formou kombinuje jednotlivé aspekty rekreace - cestovní ruch, management rekreace, zážitkovou pedagogiku a podporu zdraví. Studovat můžete prezenční i kombinovanou formu oboru na fakultě, která dlouhodobě dosahuje nejlepších výzkumných výsledků ze všech fakult tělovýchovného zaměření. Pokračovat lze v magisterských studijních programech a doktorském studiu.

Olomouc je atraktivní univerzitní město, kam se budete rádi vracet.

Výběr předmětů

 • Životní styl a zdraví
 • Rekreologie
 • Zážitková pedagogika
 • Metodika vedení akcí
 • Teorie rekreace a bezpečnostní aspekty
 • Cestovní ruch
 • Sport a projektové řízení
 • Ekonomika a legistativa
 • Marketing a Public Relations
 • Psychologie sportu
 • Ekonomie a manažerská ekonomika
 • Komunikativní dovednosti

Povinné kurzy

 • Fitness
 • Kanoistika
 • Horolezectví
 • Pobyt v zimní přírodě
 • Rafting, Golf

Licence a jiné možnosti

Studenti mají během studia možnost získání licencí – instruktor lyžování, snowboardingu, horolezectví, vodní turistiky, licence fitness trenéra, první pomoci a dalších.

Součástí studia je samostatný modul pedagogické způsobilosti nutný pro vykonávání pedagogických profesí.

Obor nabízí široké možnosti studia v zahraničí, včetně zemí mimo EU, některé z předmětů můžete také absolvovat v angličtině.

Uplatnění absolventů

Absolventi Katedry rekreologie FTK UP se v praxi uplatňují jako vedoucí a manažeři:

 • ve fitness centrech a pohybových studiích
 • ve státní správě a samosprávě v odborech kultury, sportu a cestovního ruchu
 • v lázeňství, kde připravují pohybové programy pro klienty
 • v cestovním ruchu jako vedoucí CK a manažeři zážitkových programů
 • ve volnočasových centrech pro děti i dospělé (DDM, pedagogická centra...)
 • v poradenství v oblasti výživy a podpory zdraví
 • v oblasti celoživotního vzdělávání (outdoorové aktivity, kurzy...)
 • ve vlastním podnikání.